Planläggning

Här nedan kan ni läsa kontinuerligt uppdaterad information som styrelsen får reda på om det pågående planarbetet i kommunen som bl.a. berör Ekekullsområdet och därmed även vår samfällighetsförening.

———————————————————————————————————————————

Till alla medlemmar i Ekekullens samfällighetsförening: Info utlagd den 2:e december. 
———————————————————————————————————————————

Uppdaterad info om nyligen fattat kommunalt beslut om att planlägga vissa kvarvarande icke planlagda områden på Ekekullen och Kyvik.

Kommunen har nu lagt upp en egen sida på www.kungsbacka.se på vilken man kan följa handläggningen av nyss beslutat planarbete för Kyvik och Ekekullsområdet. Ett arbete som bl.a. kommer beröra vår vägförenings verksamhetsområde.

Klicka på följande länk så kan ni där på kommunens hemsida fortsatt läsa och följa kommunens utlagda alla nya aktiviteter och händelser kopplade till planläggningsarbetet:
http://www.kungsbacka.se/Bygga-bo-och-miljo/Aktuella-projekt/Kullavik/Kyvik-1119-mfl

Om ni har några frågor eller funderingar kopplat till denna av kommunen nu igångsatta planläggningen av ovanstående områden och som inte har med vägföreningens samfällda vägar att göra, så ber vi er att ni i 1:a hand kontaktar kommunen med sådana frågor alternativt läser på kommunens upplagda hemsida för detta planarbete rörande vårt område (klicka på ovanstående länk):

När något nytt som i väsentlig grad påverkar föreningens samfällda vägområde uppkommer och om eller så snart som styrelsen fått/får någon sådan information från kommunen, så kommer styrelsen informera om detta här på föreningens hemsida.

Styrelsen bifogar som information här nedan även utdrag ur de offentliga kommunala dokument (Tjänsteskrivelser) som vi kunnat hitta (bl.a. protokoll från kommunstyrelsens möte den 26:e september samt de tjänsteskrivelser som vid mötet bifogats som underlag för beslutet). Tjänsteskrivelserna innehåller även kartor med föreslagna exploateringsområden, byggbara områden, m.m. inritade. (Klicka på nedanstående länkar för att läsa dokumenten).

 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Ekekullens samfällighetsförening: Ann, Eva och Annette.