Kontakt

Har ni frågor, synpunkter eller ärenden till föreningen/styrelsen så är ni välkomna att kontakta föreningen/styrelsen per e-post som skickas till föreningens e-postlåda: ekekullens.samfallighet@gmail.com

Alternativt är ni välkomna att anmäla er till ett sk. dialogforum som avhålls någon/några gånger per verksamhetsår eller så kan man som medlem själv direkt anmäla till styrelsen att man snarast önskar ha ett sådant dialogmöte med styrelsen.

Läs mer om hur kontakt med styrelsen via dessa två sätt går till under motsvarande rubriker längst ned här på sidan.

 

Under innevarande verksamhetsår har föreningen följande styrelse och funktionärer:

Styrelse
Philip von Schwerin (Ordförande, Ledamot)
Marcus Lindholm (Ledamot)

Hravn Forsne (Ledamot)

Styrelsesuppleanter
J
ohan Bengtström
Hans Löfsten

Revisorer
Hans Brusewitz
Fredrik Skanselid

Revisorssuppleant
Cecilia Ollfors 

Valberedning
Tomas Rasmusson

Ulf Bergius

—————————————————————————————–

 

Om att maila till styrelsen:

Mailadressen till föreningen är: ekekullens.samfallighet@gmail.com

Vi ber er att inleda mail till styrelsen med en tydlig ämnesrubrik innehållande:

  • Fastighetsbetäckningen på den fastighet som du som skriver mailet är ägare till.
  • En kort rubriktext om ärendets art. (T.ex. gränsdragningsfråga, vägförvaltningsfråga, etc.).

Därefter ber vi er om att i mailtexten ge en kort beskrivande text om ev. detaljer m.m. om det ni vill informera, fråga, påpeka, etc. för styrelsen.
Styrelsen kommer sedan att svara på ditt mail till den mailadress du använde då du mailade in ditt ärende till föreningens styrelse.

Om att deltaga på eller anmäla behov om ett dialogforum med styrelsen:

Ett annat sätt att kontakta och föra en dialog med styrelsen är att komma på de dialogforum som styrelsen har i samband med vissa styrelsemöten. Det går även bra att medlem själv via mail anmäler till styrelsen att man vill ha ett dialogmöte. Dessa dialogmöten är till för att alla medlemmar skall kunna komma och träffa styrelsen för att ha en muntlig dialog angående sina ev. ärenden/frågor samt om så önskas också få dialogen översiktligt nedtecknad i en minnesanteckning.

Datum för när dialogmöte initierat av styrelsen kommer att hållas läggs ut i god tid innan mötet här på hemsidan under fliken ”Hem” och där under rubriken ”NY VIKTIG INFORMATION”.
Observera dock att om man har brådskande behov av ett dialogmöte med styrelsen så går det alltså även bra att kontakta styrelsen via mail och begära att få boka in och komma till ett eget påkallat dialogmöte så snart som möjligt.

Det är dock alltid nödvändigt att föranmäla sitt deltagande/önskan på/av ett dialogforum via ett mail till föreningens maillåda. Detta för att styrelsen i planeringssyfte skall kunna förbereda sig på hur många som kommer att komma till ett specifikt dialogforum samt vad som kommer att avhandlas. Föranmälan via mail måste därför innehålla översiktlig information om det ärende/fråga man vill diskutera med styrelsen.

—————————————————————