Kontakt

Har ni frågor, synpunkter eller ärenden till föreningen/styrelsen så är ni välkomna att kontakta föreningen/styrelsen per e-post som skickas till föreningens e-postlåda: ekekullens.samfallighet@gmail.com

Under innevarande verksamhetsår har föreningen följande styrelse och funktionärer:

Styrelse
Philip von Schwerin (Ordförande, Ledamot)
Marcus Lindholm (Ledamot)

Hravn Forsne (Ledamot)

Styrelsesuppleanter
J
ohan Bengtström
Hans Löfsten

Revisorer
Hans Brusewitz
Fredrik Skanselid

Revisorssuppleant
Cecilia Ollfors 

Valberedning
Tomas Rasmusson

Ulf Bergius

—————————————————————————————–

 

Om att maila till styrelsen:

Mailadressen till föreningen är: ekekullens.samfallighet@gmail.com

Vi ber er att inleda mail till styrelsen med en tydlig ämnesrubrik innehållande:

  • Fastighetsbetäckningen på den fastighet som du som skriver mailet är ägare till.
  • En kort rubriktext om ärendets art. (T.ex. gränsdragningsfråga, vägförvaltningsfråga, etc.).

Därefter ber vi er om att i mailtexten ge en kort beskrivande text om ev. detaljer m.m. om det ni vill informera, fråga, påpeka, etc. för styrelsen.